OliWolumin

Polityka Prywatności

Polityka Prywatnośći

OLIWOLUMIN.pl

– Wstęp –

Jeśli to czytasz, bardzo mnie ten fakt cieszy. To znaczy, że zdajesz sobie sprawę, jak ważna jest prywatność w sieci i cenisz sobie witryny, które dokładają wszelkich starań, by być fair w stosunku do Ciebie. W końcu podając adres e-mail w celu zapisania się do newsletter-a podajesz już oficjalnie Nam informację o Tobie, samo przeglądanie stron (w tym także naszej, na której obecnie to czytasz) wymaga wyrażenia zgody na „ciasteczka”, ale o tym nieco niżej. Doceniamy to i robimy wszystko, co jest w naszej mocy, by za pomocą dostępnych narzędzi chronić Twoją prywatność, a tym samym uczynić komfortowe korzystanie z naszej witryny.

Czas na dokładniejszą analizę, jeśli nadal nie jesteś przekonany.

Postanowienia Ogólne

Zastanawiasz się czego używamy na naszej witrynie oliwolumin.pl? Masz prawo, w końcu po to czytasz niniejszy dokument. Nie używamy jak i nie stosujemy praktyk które miałyby na celu wyrządzenie szeroko pojętej szkody w stosunku do Twojej osoby. Stąd ciągle analizujemy nasze rozwiązania, co ma na celu optymalizację portalu jak i jego składników by każda osoba, która nas odwiedza (tak mówimy tutaj o Tobie) nie martwiła się o jakość przeglądanej treści. Stąd szereg praktyk, które stosujemy przed, jak i po, publikacji witryny. Każdy materiał, jaki zostaje opublikowany, na naszej witrynie zostaje odpowiednio sprawdzony (zasada : nie wrzucamy niczego, czego sami nie przetestowaliśmy), wszelkie materiały jakie możesz u nas zobaczyć (czy to filmy, zdjęcia etc.) staramy się publikować samodzielnie. Wyjątkiem są tutaj materiały, do których się odnosimy w naszych publikacjach (mowa tutaj o zewnętrznych źródłach takich jak : YouTube, Facebook, Instagram… jak również inne strony internetowe). W pierwszej kolejności sami zapoznajmy się z materiałem jaki zostanie dodany do publikacji, jeśli coś jest nie jasne nie mamy wtedy najmniejszego zamiaru zaśmiecać naszej strony ani tym bardziej zrażać Ciebie do jej regularnego odwiedzania.

Cóż jeśli nadal potrzebujesz „czegoś więcej” znajdziesz to poniżej.

– Regulamin OliWolumin –

1. Postanowienia ogólne

W celu przedstawienia niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 • 1A) Użytkownik – Każdy podmiot fizyczny odwiedzający stronę internetową, jej eksplorację jak i interakcję z nią.
 • 2B) Administrator – Osoba mająca prawo do zarządzania stroną internetową www.oliwolumin.pl, jej funkcjami, modułami, jak i danymi poufnymi przysłanymi dobrowolnie przez Użytkownika.
 • 3C) Strona Internetowa – portal dostępny pod adresem www.oliwolumin.pl
 • 4D) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE.
  Nie obejmuje ono swoim zakresem przetwarzania danych osobowych dotyczących osób zmarłych ani osób prawnych. Przepisy nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, pod warunkiem że nie ma ona związku z działalnością zawodową lub komercyjną. Jeśli jednak osoba fizyczna wykorzystuje dane osobowe w celach wykraczających poza „sferę osobistą” — na przykład w związku z działalnością społeczną, kulturową lub finansową — wówczas musi przestrzegać przepisów o ochronie danych. Źródło czytaj więcej…
 • 5E) Moduły – Funkcje jakie dostępne są na stronie internetowej

2. Dane Osobowe

 • 1A) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator
 • 2B) Użytkownik może przekazać dobrowolnie dane osobowe Administratorowi podczas eksploracji strony internetowej poprzez formularze kontaktowe, zapis do newsletter-a, wysłanie wiadomości e-mail, przejście do poziomu social mediów w celu kontaktu jak również w systemie komentarzy, po wybraniu opcji jakie dane Użytkownik dobrowolnie chce upublicznić i jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej jak i korzystania z niej.
 • 3C) W celu przekazania danych osobowych wybranych przez Użytkownika, przez Administratora wymagana jest zgodna dokonywana poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu na stronie internetowej poprzez zaznaczenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i polityką prywatności.
 • 4D) Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika może dokonać wyłącznie Administrator jedynie w celach, do których odnosi się regulamin jak i poprawnego funkcjonowania modułu z którego Użytkownik skorzystał tj.:
  – zapis do newsletter-a
  – wysłanie wiadomości e-mail
  – wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy
 • 5E) Administrator zobowiązuje się przestrzegać niniejszych ustaleń zawartych w regulaminie.
 • 6F) Przekazane dane osobowe Administratorowi przez Użytkownika gromadzone są z najwyższą starannością jak i chronione przed osobami, które nie posiadają uprawnień do ich przetwarzania.
 • 7G) Użytkownik akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się do następujących zasad:
  – dane osobowe jakie Użytkownik przekazuje są wyłącznie jego danymi osobowymi
  – dane osobowe przekazywane są wyłącznie w celach jakie opisuje regulamin
  – dane osobowe przekazywane nie zawierają treści niezgodnych z regulaminem
  – dane osobowe nie odnoszą się do osób trzecich jak i innych podmiotów fizycznych, które oficjalnie nie reprezentują Użytkownika

3. Prawa Użytkownika

 • 1A) Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych jakie przekazał Administratorowi
 • 2B) Użytkownik ma prawo do zmiany swoich danych, które przekazał Administratorowi
 • 3C) Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych
 • 4D) Użytkownik ma prawo do przeniesienia swoich danych
 • 5E) Użytkownik ma prawo do sprzeciwu przetwarzania swoich danych
 • 6F) Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych

4. Cel przetwarzania danych osobowych

 • 1A) Dane są przekazywane przez Użytkownika jak i zbierane automatycznie (ciasteczka) wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i jej modułów.
 • 2B) W celach statystycznych jak i marketingowych
 • 3C) Kontaktu Administrator – Użytkownik

5. Gromadzenie Danych

 • 1A) Podczas użytkowania strony internetowej przez Użytkownika, automatycznie zbierane są dane dotyczące: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (ciasteczka) oraz system Google Analytics, a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 • 2B) Ciasteczka (pliki cookies) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki, i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Źródło czytaj więcej…
 • 3C) Użytkownik również może zrezygnować z „Ciasteczek” lecz może to utrudnić korzystanie ze strony internetowej jak i jej pełnej i prawidłowej funkcjonalności.
 • 4D) Zgodna na wykorzystanie „Ciasteczek” Użytkownik wyraża poprzez zaakceptowanie formularza jaki pojawi się po wejściu na stronę internetową.
 • 5E) Dane jakie są w ten sposób gromadzone, nie są w żaden sposób wykorzystywane przez Administratora w celach jakich nie obejmuję niniejszy regulamin.

6. Moduły

 • 1A) Moduł Facebook na stronie internetowej – Polityka Prywatności
 • 2B) Moduł Instagram na stronie internetowej – Polityka Prywatności
 • 3C) Moduł NewsletterPolityka Prywatności
 • 4D) Inne moduły jakie wykorzystane są na stronie internetowej, które mają na celu wyłącznie wzbogacić jej funkcjonalność jak i jakość prezentacji.

7. Postanowienia Końcowe

 • 1A) Obecny regulamin może ulec zmianie po dokonaniu dodatkowych wdrożeń na stronie internetowej.
 • 2B) Użytkownik zostanie w jasny sposób poinformowany o wprowadzonych zmianach jak i konieczności zapoznania się z nimi.
 • 3C) Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu należy kierować na adres e-mail : kontakt@oliwolumin.pl

Cóż, dotrwałeś do końca? Jest mi niezmiernie miło, że to czytasz, znaczy to, że naprawdę masz świadomość ważności Twoich danych jakie nam powierzasz, jak i my z naszych obowiązków związanych z tym faktem. Z naszej strony zapewnimy, że Twoje dane będą przechowywane jak i przetwarzane tylko w bezpieczny i właściwy sposób. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania, pisz do nas na adres : kontakt@oliwolumin.pl . Na pewno nie zostaniesz bez odpowiedzi.

Miłej eksploracji

Olimpia & Lukas

error: